Tag archive of novosti

Консултација на секторска анализа за декарбонизација на земјата до 2050

На 26 Ноември се организираше консултација на секторска анализа за „Визија за декарбонизација на Република Македонија- енергетско сценарио за Македонија 2050“. На работилницата беа поканети релевантни чинители од енергетскиот сектор во Р.Македонија

Прочитај повеќе
Одржана консултативна средба за Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор

Триесетина претставници на граѓанскиот сектор, денеска одржаа консултативна средба на која ја дискутираа содржината на предлог Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор. Меѓу присутните беа и претставници

Прочитај повеќе
Повик за ангажирање експерт за изработка на компилација на добри практики и препораки

Овој повик се однесува за изработка на компилација на добри практики и препораки за транспарентен и објективен избор и назначување на претставници од граѓанскиот сектор во секторските работни групи за програмирање на ИПА 2 и комитетите за мониторинг,

Прочитај повеќе
ПРИЈАВА За изразување интерес од граѓански организации за учество во ИПА 2 Механизам за граѓанските организации

ИПА2 механизмот за граѓанските организации е мрежа од 229 граѓански организации, чии што цели се насочени кон подобрување на партиципативната демократија преку создавање услови и осигурување соработка на властите со граѓанските организации. ИПА

Прочитај повеќе
ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНТИ/ВОЛОНТЕРИ ВО СКЛОП НА ИПА 2 МЕХАНИЗМОТ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИПА2 механизмот за граѓанските организации е мрежа од 229 граѓански организации, чии што цели се насочени кон подобрување на партиципативната демократија преку создавање услови и осигурување соработка на властите со граѓанските организации. ИПА

Прочитај повеќе
Дополнување на првиот ограничен повик за изработка на анализи на секторските политики во рамките на проектот ИПА 2 механизам за граѓанските организации

1. Цел на повикот ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации објавува дополнување на првиот ограничен повик за изработка на анализи на секторските политики од Националниот индикативен стратешки документ за ИПА 2. Целта на овие анализи е да придонесат

Прочитај повеќе
БИЛТЕН – ИПА 2 механизам за граѓанските организации во Македонија

Воспоставена мрежа од 217 граѓански организации- членки на ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации ИПА2 механизамот е основан од страна на 8 граѓански организации кои се активни во различни сектори во Македонија со цел зајакнување на партнерството

Прочитај повеќе
Резултати од првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)

Резултатите од првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO) на повикот за изработка на анализи на секторските политики од Националниот индикативен стратешки документ за ИПА 2 се во

Прочитај повеќе
ПОВИК ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗИ НА СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ИПА 2 МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IPA2CSO)РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ IPA2CSO- SP- 01

1. Цел на повикот ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации објавува ограничен повик за изработка на анализи на секторските политики од Националниот индикативен стратешки документ за ИПА 2. Целта на овие анализи е придонесат во унапредување на

Прочитај повеќе
Избрани секторски претставници на ИПА 2 механизмот

Во текот на Конференцијата беа избрани и 8 преставници од граѓанските организации и нивни заменици за сите сектори кои ќе ја претставуваат врската помеѓу организациите и Владата на РМ во процесот на програмирање и имплементација на ИПА 2. Во секторот

Прочитај повеќе
Резултати од првиот повик за доделување грантови во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)

Резултатите од првиот повик за доделување грантови во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO), преку листата на одобрени апликации, како и резервна листа се достапни во прилог.

Прочитај повеќе
Успешно реализирана годишната Конференција на ИПА 2 механизмот за граѓанските организации

Два дена претставници на 256 невладини организации, дел од ИПА механизмот, дискутираа и даваа препораки за подобро искористување на ИПА2 средствата и избираа свои секторски претставници во секој од секторите на ИПА 2 механизмот : (1) Демократија и владеење,

Прочитај повеќе