Tag archive of nastani

Заклучоци од настанот предизвици и можности за подобрување на мобилноста во Југозападен плански регион

Би сакале да Ве информираме дека на 12 март во вила св. Софија во Охрид во организација на ИПА 2 механизамот за граѓанските организации се одржа регионална средба со грасрут организации. На средбата се зборуваше за предизвиците и можностите за подобрување

Прочитај повеќе
Консултација на секторска анализа за декарбонизација на земјата до 2050

На 26 Ноември се организираше консултација на секторска анализа за „Визија за декарбонизација на Република Македонија- енергетско сценарио за Македонија 2050“. На работилницата беа поканети релевантни чинители од енергетскиот сектор во Р.Македонија

Прочитај повеќе
Годишна конференција на ИПА2 Mеханизам за граѓански организации

Центарот за европски стратегии ЕВРОТИНК, Центарот за истражување и информирање за животната средна Еко-свест, Реактор – истражување во акција и Асоцијација за развојни иницијативи – Зенит, на 16 и 17 мај  организираа годишна средба на ИПА 2 Механизмот

Прочитај повеќе
БИЛТЕН – ИПА 2 механизам за граѓанските организации во Македонија

Воспоставена мрежа од 217 граѓански организации- членки на ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации ИПА2 механизамот е основан од страна на 8 граѓански организации кои се активни во различни сектори во Македонија со цел зајакнување на партнерството

Прочитај повеќе
Резултати од првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)

Резултатите од првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO) на повикот за изработка на анализи на секторските политики од Националниот индикативен стратешки документ за ИПА 2 се во

Прочитај повеќе
Избрани секторски претставници на ИПА 2 механизмот

Во текот на Конференцијата беа избрани и 8 преставници од граѓанските организации и нивни заменици за сите сектори кои ќе ја претставуваат врската помеѓу организациите и Владата на РМ во процесот на програмирање и имплементација на ИПА 2. Во секторот

Прочитај повеќе
Годишна конференција на ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации

Драги претставници на граѓанските организации, Во името на Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО), Еко-Свест, Реактор и Зенит, со задоволство Ве покануваме да се пријавите за учество на Конференцијата на ИПА 2 Механизмот за граѓанските

Прочитај повеќе