Резултати од првиот повик за доделување грантови во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)

Резултатите од првиот повик за доделување грантови во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO), преку листата на одобрени апликации, како и резервна листа се достапни во прилог.

listanaodobreni-grantisti

rezervna-lista