Analizë: Organizatat qytetare: Bartës të bashkëpunimit ndërkufitar

                        Action Fact Sheet

 Organizatat qytetare: Bartës të bashkëpunimit ndërkufitar

Qëllimi i këtij projekti është përmirësim më i mirë i organizatave qytetare për programet ndërkufitare.Aktivitet e projektit përfshijnë hulumtim gjithëpërfshirës për përfshirjen e organizatave qytetare në projektet për bashkëpunim ndërkufitar,si dhe hulumtim të kapacitetit të tyre për përfshirje në projektet për bashkëpunim ndërkufitar.

 

 

 

Teksti nga analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

Link nga analiza