Младински ангажман во заедницата/Youth engagement in community

Event Start Date:
21/02/2017
Event End Date:
21/02/2017
Event Venue:
EU info center Skopje

ПРОГРАМА / PROGRAMME

10:45 – 11:00 Регистрација на учесниците /Registration of participants

11:00 – 11:30 Воведни обраќања /Keynote speeches

11:30 – 12:00 Политики за поттикнување младински ангажман во заедницата и практикантство/ Policies for encouraging youth engagement in the community and volunteering

12:00 – 12:40 Придобивките од младински ангажман во заедницата и практикантство/ Benefits of youth engagement in the community and volunteering

12:40 – 13:20 Дискусија/Discussion

13:20 Коктел/Cocktail

This project is funded by the European Union, IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014

Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014