Effects of EU pre-accession process on Macedonian Civil Society

Event Start Date:
07/09/2017
Event End Date:
07/09/2017
Event Venue:
ГЕМ клуб

ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации (IPA2CSO) Ве поканува на презентацијата на анализата “Shaping Macedonia’s Democratization? The effects of the European pre-accession process on the Macedonian civil society“ од Антоан Монтигјер Пеиро, постдипломец на Автономниот Универзитет во Мадрид.

Презентацијата ќе се одржи на 7 септември (четврток) 2017, во ГЕМ Клубот, во Скопје, со почеток во 13:00 часот. За учесниците кои ќе дојдат од другите градови надвор од Скопје превидено е покривање на патните трошоци.

Ве молиме пополнете ја следната пријава за учество:

Работниот јазик на настанот ќе биде англиски.

АГЕНДА:
13.00 Регистрација на учесниците

13.15 Отворање и вовед „ИПА2 механизам за граѓанско општество“

13.25 Актуелен статус на граѓанското општество во Македонија

13.45 Претставување на анализата: Shaping Macedonia’s Democratization? The effects of the European Pre-Accession process on Macedonian Civil Society, Antoan Montignier Peiro, Erasmus Intern, Graduate Student of Universidad Autonoma de Madrid

14.00 Прашања и одговори

14.45 Крај на сесијата