Analiza: Mbrojtje e natyrës të PN Galiçica :Përallë apo Realitet

                             Action Fact Sheet

Mbrojtje e natyrës të PN Galiçica :Përallë apo Realitet

Qëllimi kryesor i këtij  projekti është krijim i kornizës afatgjate për mbrojtje të natyrës në PN Galiçica nga shkatërrimi i mëtejshëm,duke analizuar problemet, kuadrin ligjor si dhe bashkëpunim me të gjitha palët e interesuara.   Përveç kësaj,janë analizuar nevojat dhe mungesat  e ligjit të tanishëm regulativ,mehanizmat institucional për mbrojtje të natyrës në PN Galiçica,si dhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e kuadrit ligjor.Veç kësaj projekti u mundua ta përforcoj bashkëpunimin dhe besimin në mes qytetarëve dhe sektorit të OJQ me institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e natyrës në PN Galiçica.

 

 

Teksti dhe analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

Link nga analiza