Action Fact Sheet – Подобрување на антикорупциските практики

                Action Fact Sheet

 Подобрување на антикорупциските практики

 

Домашната експертска јавност и НВО, во континуитет укажуват на не-ефикасна борба против корупцијата, на назадување на земјата по однос на владеење на правото, за што  голем дел од одговорноста сносува ДКСК поради нејзината неактивност, нетранспарентност и селективност при извршување на функцијата,но и другите надлежни органи.Причините за ваквите состојби, исто така, може да се лоцират и во недоволно дефинирани одредби и правни празнини и лимитирани  надлежности на самата Комисија.

За таа цел беше изготвена анализа во која се истакнува потребата за темелни промени  во оваа сфера, во насока на  усвојување на нова регулатива која би била целосно усогласена со европските стандарди и укажувањата во  извештајот за итните реформски приоритети и на НВО за  институционални промени

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА