Отворени институции – остварени права на Ромите

„Отворени институции – остварени права на Ромите“  документ за јавна политика

Иако, правото на вработување и правото на здравствена и социјална заштита, се загарантирани права на секој граѓанин, дел од Ромите во општина Прилеп, не можат да  ги  остварат овие права. Досегашните искуства и истражувања покажуваат дека, меѓу другото, овие лица не се доволно информирани и запознаени со работата на институциите одговорни за остварување на нивните права, како ни со механизмите и начините за нивно остварување.

 

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА