Отворени институции – остварени права на Ромите“ – документ за јавна политика

Отворени институции – остварени права на Ромите“  – документ за јавна политика

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА