Од исклучени кон носители на промени: Младите во Радовиш и Пробиштип активни за подобар живот

Од исклучени кон носители на промени: Младите во Радовиш и Пробиштип активни за подобар живот

Младите луѓе претставуваат многу хетерогена категорија со различни социјални, економски, културни и образовни карактеристики, интереси, предизвици и потреби. Тие се во една специфична социјална состојба, бидејќи не се повеќе деца и немаат ниту право, а ниту пак потреба од иста грижа и заштита како онаа предвидена за децата. Младите сепак имаат потреба од дополнителна поддршка и поттик, бидејќи сѐ уште не ги уживаат сите можности кои им стојат на располагање на возрасните.

 

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА