Недоволно вклучување на децата Роми во образовниот процес

Ромски ресурсен центар 

Документ за јавна политика

Недоволно вклучување на децата Роми во образовниот процес

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА