НЕДОВОЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА РОМИ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

МАПИРАЊЕ ВО КОНТЕСТОТ НА ИПА

НЕДОВОЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА РОМИ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА