МАПИРАЊЕ ВО КОНТЕСТОТ НА ИПА

МАПИРАЊЕ ВО КОНТЕСТОТ НА ИПА

 

 

 

Текстот од студијата можете да го најдете во следниот линк

ЛИНК ОД СТУДИЈАТА