ЛЕАДЕР пристап во руралниот развој и негово спроведување

ЛЕАДЕР пристап во руралниот развој и негово спроведување

Руралниот развој претставува процес за одржлив и обединет развој на руралните средини од аспект на економијата, екологијата и културата. Развојот на руралните средини значи подобрување на начинот на живот на луѓето преку подобро образование, поголеми приходи, развој на вештини и отварање нови можности за вработување. Политиката за рурален развој станува се позначајна компонента од Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) на ЕУ. Таа промовира одржлив развој во руралните средини со посебен фокус на економските и социјалните прашања, како и грижата за животната средина.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА