Краток опис на улогата на Собранието во процесот на пристапување кон ЕУ

                               Action Fact Sheet

 Улогата на Собранието во процесот на пристапување кон ЕУ

 

Целта на овој проект, пред се, е да ја зајакне улогата на Собранието во усогласување и спроведување на европското законодавство во Македонија;  да ја подобри функционалноста на Собранието во извршување на  законодавните и надзорни функции поврзани со процесот на пристапување во ЕУ преку вклучување на граѓанскиот сектор.

 

 

Текстот од анализа можете да го најдете во следниот линк:

Линк од анализа