ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА ВМРЕЖЕНИ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ МРЕЖА НА ЛАГОВИ

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

ВМРЕЖЕНИ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ МРЕЖА НА ЛАГОВИ

 

 

 

Текстот од документот  можете да го најдете во следниот документот:

Линк од документот