Документ: “ЕФЕКТИВЕН СОБРАНИСКИ НАДЗОР? ОТСЛИКУВАЈЌИ ЈА РЕАЛНОСТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРАВНА ХАРМОНИЗАЦИЈА СО ЕУ”

“ЕФЕКТИВЕН СОБРАНИСКИ НАДЗОР? ОТСЛИКУВАЈЌИ ЈА РЕАЛНОСТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРАВНА ХАРМОНИЗАЦИЈА СО ЕУ”

Тековната политичка и институционална криза негативно се одразува на напредок на Македонија во процесот на европска интеграција. Покрај ова, кризата дополнително ја истакна потребата од унапредување на контролната и надзорната функција на Собранието на Република Македонија врз извршната власт. Во оваа насока се и коментарите изнесени во извештајот на Европската Комисија од 2016 година.

Текстот од документот можете да го најдете во следниот линк:

Линк од документот