ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА И ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА НИЗ ПРИЗМА НА МЕСНАТА САМОУПРАВА

Анализата “ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА И ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА НИЗ ПРИЗМА НА МЕСНАТА САМОУПРАВА“ е изработена во рамки на проектот „ИПА2 Механизам на граѓанските организации“ спроведен од Евротинк, Еко-свест, Реактор и Зенит.

Целосната анализа е дадена на следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА