Анализа: Подобрување на антикорупциските практики

                      Action Fact Sheet

Подобрување на антикорупциските практики

Домашната експертска јавност и НВО, во континуитет укажуват на не-ефикасна борба против корупцијата, на назадување на земјата по однос на владеење на правото, за што  голем дел од одговорноста сносува ДКСК поради нејзината неактивност, нетранспарентност и селективност при извршување на функцијата,но и другите надлежни органи.Причините за ваквите состојби, исто така, може да се лоцират и во недоволно дефинирани одредби и правни празнини и лимитирани  надлежности на самата Комисија.

 

Текстот од анализа можете да го најдете во следниот линк:

Линк до анализата