Анализа: Комуникациските практики на Ипа Механизмот и нивното унапредување

Документот “ Комуникациските практики на Ипа Механизмот и нивното унапредување” е изработен во рамки на Проектот „ИПА механизам за граѓанските организации“, којшто партнерски го спроведуваат Евротинк – Центар за европски стратегии, Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест, Реактор истражување во акција и Асоцијација за развојни иницијативи Зенит.

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА