Анализа: Граѓанските организации: Носители на прекугранична соработка (ГОНС)

                                           Action Fact Sheet

Граѓанските организации: Носители на прекугранична соработка (ГОНС)

Целта која што проектот ја има зацртано е подобрено учество на граѓанските организации во програмите за прекугранична соработка. Активностите на проектот вклучуваат сеопфатно истражување за вклученоста на граѓанските организации во проекти за прекугранична соработка, како и истражување на нивните капацитети за вклучување во проекти во прекугранична соработка.

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

Линк до анализата