Анализа: Децентрализацијата и локалната демократија низ призма на месната самоуправа

Документот „Децентрализацијата и локалната демократија низ призма на месната самоуправа“ изработен во рамки на Проектот „ИПА механизам за граѓанските организации“, којшто партнерски го спроведуваат Евротинк – Центар за европски стратегии, Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест, Реактор истражување во акција и Асоцијација за развојни иницијативи Зенит

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА