Blog Archives

Како до успешно транспонирање на законодавството на ЕУ во енергетскиот сектор?

Како до успешно транспонирање на законодавството на ЕУ во енергетскиот сектор? 14 март 2018г. Локација: ЕУ инфо центар, Скопје 14:00 - 16:00 Настанот „Како до успешно транспонирање на законодавството на ЕУ во енергетскиот сектор?“ се организира од страна

Прочитај повеќе
Effects of EU pre-accession process on Macedonian Civil Society

ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации (IPA2CSO) Ве поканува на презентацијата на анализата “Shaping Macedonia's Democratization? The effects of the European pre-accession process on the Macedonian civil society“ од Антоан Монтигјер Пеиро, постдипломец на Автономниот Универзитет во Мадрид. Презентацијата

Прочитај повеќе
Годишна конференција на ИПА2 Mеханизам за граѓански организации

Почитувани претставници на граѓанските организации, Во името на Центарот за европски стратегии ЕВРОТИНК, Центарот за истражување и информирање за животната средна Еко-свест, Реактор – истражување во акција и Асоцијација за развојни иницијативи

Прочитај повеќе
Како до подобра рамка за решавање на проблемот со Аерозагадување?

Во последните неколку години аерозагадувањето се наметна како тема на која треба да се посвети повеќе внимание, особено во смисла на правилно креирање на рамка за делување. Настанот ќе отвори простор за анализа и дискусија околу политиките кои ја

Прочитај повеќе
Младински ангажман во заедницата/Youth engagement in community

ПРОГРАМА / PROGRAMME 10:45 – 11:00 Регистрација на учесниците /Registration of participants 11:00 – 11:30 Воведни обраќања /Keynote speeches 11:30 – 12:00 Политики за поттикнување младински ангажман во заедницата и практикантство/ Policies for encouraging youth engagement in the community and volunteering 12:00 – 12:40 Придобивките

Прочитај повеќе